388 բառեր. 955 Թարգմանություններ է.
361,560 բառերը / արտահայտությունները, 1,917 այսօր.
տվյալների տեսակը որոշող հայտանիշ: բառարան, Թարգմանություններ է, բառարան Ալբանական, Ալբանական-Գերմաներեն թարգմանություն, թարգմանություն
 
Տեղի կոդը ձեր կայքում:


Ձեւը կհայտնվի հավանում են սա:


Պատրաստված է anglisht.net
Ավելացնել այս բառարանը Ձեր սեփական կայքում:

HTML կոդը
0.0142 / 0.0075 (19)
Վերադառնալ սկիզբ