516 բառեր. 829 Թարգմանություններ է.
509,770 բառերը / արտահայտությունները, 2,702 այսօր.
տվյալների տեսակը որոշող հայտանիշ: բառարան, Թարգմանություններ է, բառարան Գերմաներեն, Գերմաներեն-Ալբանական թարգմանություն, թարգմանություն
 
Տեղի կոդը ձեր կայքում:


Ձեւը կհայտնվի հավանում են սա:


Պատրաստված է anglisht.net
Ավելացնել այս բառարանը Ձեր սեփական կայքում:

HTML կոդը
0.0145 / 0.0078 (19)
Վերադառնալ սկիզբ