Tại thời điểm này, các Từ điển Đức - Albania có một số 516 từ trong đức cũng như 829 dịch của các biểu thức thông thường và ít hơn bình thường, là, cùng một lúc, nhanh chóng và dễ dàng sử dụng.
Đến nay, có một số 509,770 Tìm kiếm từ / biểu hiện, trong 2,702 hôm nay.
Thẻ: Từ điển Đức - Albania, Đức, Albania, từ điển, dịch, từ điển trực tuyến Đức, dịch vụ Đức-Albania, Dịch thuật
 
Đặt mã dưới đây bất cứ nơi nào bạn muốn các widget từ điển để xuất hiện trên trang web của bạn:


Các phụ tùng sẽ xuất hiện như thế này:


Được tài trợ bởi anglisht.net
Nhúng từ điển này trên trang web của riêng bạn:

Bấm vào đây để có được cần thiết HTML
6.5473 / 0.0511 (19)
Quay lại đầu trang