Tại thời điểm này, các Từ điển Albania - Đức có một số 388 từ trong albania cũng như 955 dịch của các biểu thức thông thường và ít hơn bình thường, là, cùng một lúc, nhanh chóng và dễ dàng sử dụng.
Đến nay, có một số 361,560 Tìm kiếm từ / biểu hiện, trong 1,917 hôm nay.
Thẻ: Từ điển Albania - Đức, Albania, Đức, từ điển, dịch, từ điển trực tuyến Albania, dịch vụ Albania-Đức, Dịch thuật
 
Đặt mã dưới đây bất cứ nơi nào bạn muốn các widget từ điển để xuất hiện trên trang web của bạn:


Các phụ tùng sẽ xuất hiện như thế này:


Được tài trợ bởi anglisht.net
Nhúng từ điển này trên trang web của riêng bạn:

Bấm vào đây để có được cần thiết HTML
0.0213 / 0.0099 (19)
Quay lại đầu trang